Projekty domów + projektowanie Zielony certyfikat – nagroda za ekologię

Zielony certyfikat – nagroda za ekologięEkologia oraz rosnąca świadomość zachowań, które mają poprawić stan klimatu oraz ziemi to nurty bardzo powszechne w obecnym świecie. Stare metody energetyczne wymienia się na nowe, które w jak najmniejszym stopniu wpływają na planetę. Polska, wraz z dołączeniem do Unii Europejskiej przyjęła postulaty, które zobowiązały kraj do zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zielone certyfikaty są bezpośrednio związane z tym tematem. Czym one są? To rodzaj nagrody przyznawanej wytwórcy energii, która pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Czym jest zielony certyfikat?

System zielonych certyfikatów w Polsce funkcjonuje już wiele lat, bo od 2005 roku. W chwili, gdy jednostka – kilowatogodzina energii pochodzi ze źródła odnawialnego, Urząd Regulacji Energetyki wydaje specjalne świadectwo, zapewniające o jej pochodzeniu. W następnym. zaświadczenie rejestruje sią, po czym automatycznie zostaje zamienione na zielony certyfikat. W wyniki procesu nadania zielonego certyfikatu, powstaje prawo majątkowe, które obracać można na Towarowej Giełdzie Energii. Kto kupuje zielone certyfikaty? Podmiotami, które wykupują certyfikaty z giełdy są różne organizacje, głównie odbiorcy przemysłowi oraz przedsiębiorstwa energetyczne. Obecność certyfikatów na giełdzie przyczynia się do powstawania źródła przychodu podmiotom, odpowiedzialnym za wytworzenie energii odnawialnej. 

Za co przyznawany jest zielony certyfikat? 

Zmiana proporcji w używaniu tradycyjnej energii oraz alternatywnych form ekologicznych to konieczny ruch w funkcjonowaniu każdej gospodarki. Niestety, Polska nadal jest na szarym końcu, a poziom wykorzystywania energii konwencjonalnej jest na bardzo wysokim poziomie. Przyczyną emisji szkodliwych substancji do atmosfery jest powolne wdrażanie ekologicznych trentów w kraju. Wiąże się to również z ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Od początku 2013 roku Polska zobowiązana jest do przekazywania ogromnych sum pieniężnych ze względu na produkcję i emisję niedobrych dla atmosfery substancji. Światełkiem w tunelu są zielone certyfikaty, które gwarantują podmiotom wytwarzającym ekologiczną energię dodatkowe źródło przychodu. Zielony certyfikat https://jw-a.pl/2019/06/co-to-sa-zielone-certyfikaty/ to dokument cyfrowy, wydawany bezterminowo.

Organizacja tworząca energię dostaje jedną sztukę takiego certyfikatu za wyprodukowanie 1 jednostki energii. Aby ubiegać się o certyfikat, energia musi pochodzić z procesów przetwarzania energii z wiatru, promieni słonecznych, fal, ruchów wód morskich oraz rzek czy pochodzenia geotermalnego.

Po co taki certyfikat?

Celem zielonych certyfikatów jest szybszy wzrost ekologicznych trendów oraz zmiana w procesach wytwarzania energii. Ilość wydanych certyfikatów odpowiada w rzeczywistości zarejestrowanym w URE kilowatogodzinom, co z kolei pomaga zobrazować, jaka ilość ekologicznej energii powstaje w Polsce. Dodatkowo z rejestracji zielonego certyfikatu płynie korzyść finansowa dla przedsiębiorstwa, które je zarejestrowało.